Transformationskinesiologi

I transformations-kinesiologi arbejder vi med en spirituel vinkel, der bygger på esoterisk psykologi inspireret af Alice Bailey, Torkom Saraydarian, C.V. Leadbeater, Grace Cook m.fl.

Der arbejdes med fysiske og psykiske ubalancer som udfordringer og muligheder for den udviklende menneskesjæl på dennes vej til at opnå lederskab af den fysiske krop, følelser og tanker. Man bliver således en årsag til sit liv fremfor en virkning.

Der bruges ofte visualisering eller meditation til afbalancering.

Denne afbalanceringsform kan med fordel laves i gruppe

Gruppeafbalancering

Transformations-kinesiologi (TK) bruges til at skabe bevidsthed om:

 • Hvem er jeg?
 • Hvor er jeg på vej hen?
 • Hvad er mit bidrag / min opgave på Jorden

Med udgangspunkt i både menneskelige dilemmaer, fysiske skavanker og andre udfordringer fra deltagernes hverdag, introduceres man til forskellige øvelser og afbalanceringer, der kan hjælpe hver enkelt deltager videre derfra hvor de står eller ’tilbage på sporet’.

Jeg anvender kinesiologiens muskeltest undervejs for at finde frem til de relevante temaer og løsningsmodeller.

Vi arbejder med personlige mål, så vi selv kan blive en årsag til vores liv fremfor en virkning af alt muligt der sker omkring os.

TK bygger på den tidløse visdom, og vi må blive klar over at vores virkelige JEG er sjælen, der bor i en fysisk krop, som også påvirkes af følelser og tanker (personligheden). Samarbejde mellem sjæl og personlighed giver fantastiske muligheder og frihed.

Emner der kan tages op i gruppen er f.eks

 • Karmiske bånd
 • Auraen
 • Chakraer
 • De 7 stråler
 • Prana
 • Identifikation

Varig helbredelse sker kun ved en bevidsthedsændring!

Begynd en ny rejse i et gruppeforløb, hvor 4-8 personer mødes hver 4. – 8. uge, og bruger en dag eller aften (små grupper) sammen.

Fordelen ved at tilmelde sig en gruppe i stedet for at komme enkeltvis er:

 • Man lærer af hinanden. Vi har ofte de samme temaer og udfordringer i vore liv, både fysisk og psykisk, og kan derfor lære meget – både om os selv og om livet generelt – af at følge hinandens udvikling.
 • Energien, vi arbejder med, bliver stærkere i gruppesammenhæng, idet der skabes en synergieffekt.
 • Der er tid til undervisning i esoterisk psykologi, så du kan opnå en større forståelse for livets sammenhænge.

Der startes løbende grupper på Naturgaarden

Lad mig høre fra dig hvis du er interesseret, så starter vi en ny gruppe når vi er oppe på min. 4 max 8 deltagere. Et forløb er typisk 6 gruppesessioner, der kører hen over et år, men nogle grupper vælger at fortsætte sammen i flere år.

Tilmelding til tn@naturgaarden.dk eller evt. SMS 4073 2079

Pris: 750,- kr. pr. gang pr. deltager inkl. te/kaffe, frugt m.m. Du skal selv medbringe frokost.

Alle gruppemedlemmer har tavshedspligt!