Go to Top

Kommunikation med dyr

Kommunikation med dyr

Når man kommunikerer med dyr på et dybere plan / laver telepati gælder det om at stoppe / kontrollere alle sine følelser og tanker, at være helt stille indeni, og så stille og Telepati
roligt kontakte dyret. Telepati er overførsel af billeder, men det kan også være følelser og andre sanser der bruges. Når man laver telepati med dyr er det nødvendigt med en stærk hjertekontakt.

Det sværeste er at modtage beskeder, det kræver nogen øvelse, men det er let at sende besked til sit dyr, du skal blot se et billede af, hvad du ønsker at meddele og sende det til dyret. Man kan holde dem på panden eller solar plexus for at få den bedste kontakt.

Hvis du vil vide mere kan jeg anbefale bogen “Kommunikation med dyr” af Pennelope Smith.

Psykisk afstressning

Her arbejder jeg også med den dybe kommunikation / telepati, for at få en fornemmelse af hvad der sker med dyret i en given situation. Hvis en hest f.eks. ikke vil gå ind gennem en dør, må jeg fornemme hvad den tror der vil ske. Hvis den har været udsat for en traumatisk oplevelse, må den først fjernes, hvilket jeg gør ved at forestille at jeg tænder en projektør, og så “lyser” på problemet til det forsvinder. Det er min erfaring at det gør en forskel. Jeg tror ikke at dyr derved glemmer, men det er som om panik følelsen kan fjernes, og reaktionsmønsteret ændres. Det er ikke almindeligt at disse dyr får tilbagefald. Derefter visualiserer jeg til dyret at det går ind ad døren – dette skal ofte gentages en del gange. Til sidst, når jeg har en fornemmelse af at det er accepteret, går vi gennem døren, samtidig med at jeg hele tiden forestiller mig at dyret trygt følger med.