Kinesiologi

Det grundlæggende redskab i kinesiologi er muskeltestning. Ved hjælp af muskeltesten afdækker kinesiologen tilstanden i kroppens energisystem.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på f.eks. en arm i en bestemt position. Musklens reaktion på trykket afhænger af, om kroppen opfatter kinesiologens ord (verbaltest) eller udfordring ved at man peger ind i et væv, som en udfordring eller en belastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og belyse de dybere sammenhænge og årsager til forskellige lidelser. Kommunikationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan.

Kinesiologen kan dermed afdække, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag klientens symptomer, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbredende kræfter aktiveres.

Det er en god ide at arbejde med en personlig målsætning, som hjælper til at om-programmere kroppens hukommelsen af tidligere traumer og negative oplevelser, som laver forstyrrelser eller giver symptomer, samt at det vil få klienten til at tiltrække en positiv energi til heling og forbedring af tilstanden.

Man har mulighed for at teste hvad der styrker eller svækker indenfor f.eks fødevarer og kosttilskud.

Smerte, sygdom eller andre symptomer opstår, når kroppens energier ikke er i balance eller vi har ophobet affaldsstoffer, som kroppen ikke selv er i stand til at udskille igen. Ofte neddæmper vi smerte/symptomer med medicin uden at finde årsagen. Tilstanden kan hermed forværres, da kroppens alarmsystem så ikke længere fungerer, hvilket svarer til at man i en bil slår den lampe i stykker, der viser mangel på olie og ufortrødent kører videre. Kroppen er sin egen læge og helbreder sig selv når den får lov.

Gennem afbalancering kan man lære, hvordan man får fat i kroppens egne ressourcer og aktiverer de selvhelbredende energier.
Jeg har gode erfaringer med kinesiologi til fordøjelsesforstyrrelser, barnløshed, allergier, eksem og som behandling inden eksamen, sportspræstation m.m.
Det er en måde at få krop sind og ånd i balance på, og livskvaliteten øges dermed.

Surrogattest

Mindre børn testes gennem en surrogat, oftest er det moderen man så tester, mens hun rører ved barnet. Jeg retter så vidt muligt op direkte på barnet.

Transformations Kinesiologi

I transformations-kinesiologi arbejder vi med en spirituel vinkel, der bygger på esoterisk psykologi inspireret af Alice Bailey, Torkom Saraydarian, C.V. Leadbeater, Grace Cook m.fl.

Der arbejdes med fysiske og psykiske ubalancer som udfordringer og muligheder for den udviklende menneskesjæl på dennes vej til at opnå lederskab af den fysiske krop, følelser og tanker. Man bliver således en årsag til sit liv fremfor en virkning.
Der bruges ofte visualisering eller meditation til afbalancering.
Denne afbalanceringsform kan med fordel laves i grupper.