Dyrekinesiologi uddannelse

Dyrekinesiologi – kurser

Med mine mange års erfaring i anvendelse af dyrekinesiologi og kommunikation med dyr (telepati) vil jeg også gerne indføre andre i dette.

Foreningen Danske kinesiologer har sammensat kinesiologi uddannelser der berettiger til RAB (Registreret alternativ behandler) og momsfritagelse, hvilket er relevant, hvis man arbejder med kinesiologi humant, men ikke hvis man vil være dyrekinesiolog. Derudover har de en længere uddannelse sammensat, så man kan blive DK-kinesiolog med speciale i bl.a. dyr. Hvis du er interesseret i det, kan du henvende dig til uddannelsesvejlederen i Danske kinesiologer.

På Naturgaarden arrangerer jeg kurser i Kropsafbalancering (grundkursus i kinesiologi) og underviser selv i Telepati / Kommunikation med dyr og Dyrekinesiologi.

Jeg arrangerer gerne kurser i Homøopati, blomstermedicin m.m. med en anden underviser, hvis der er interesse herfor.

Telepati (Kommunikation med dyr)

Vi kan kommunikere med dyr på flere måder, på dette kursus vil vi træne den dybere kontakt via hjertet, dvs. sjælskontakt. Dyr er rigtig gode til at modtage fra os, er du bevidst om hvad du sender? Vi vil træne det der skal til for at vi bedre kan modtage fra dyrene. Der vil blive arbejdet med visualisering og meditation, og jeg bruger ind imellem kinesiologi som redskab til at forstå hvor vi selv er henne.
Det er et kursus for dig der gerne vil i dybere kontakt med dine egne dyr, for dig der gerne vil bruge det bevidst i træning af dyr eller for dig der gerne vil i gang med Dyrekinesiologi.
Forudsætning: Ingen udover almindelig interesse.
2 dage kl. 9 – 17.
Pris: 2400 kr.
10. – 11. juni 2023

Dyrekinesiologi 1

Indeholder bl. a. Muskeltestning, Nulstilling, Surrogattest, Brain response test, test af fødevarer/foder, Meridianbaner, Tingpunkter, Neurolymfatiske punkter på dyr, Bilateral muskelkorrektion på dyr,  8-tals energi, stressfrigørelse med telepati og fjerntest med spyt og urin.
Forudsætning: Touch for health 1-4 (TFH) / Kropsafbalancering (KA) 1-4 og Telepati (Kommunikation med dyr)
3 dage kl. 9 – 17.
Pris: 3600 kr.
17. – 19. august 2022

Dyrekinesiologi 2

Her begynder vi at arbejde med fingertest, organreflekspunkter, håndmodel, toxity test, buffertest, stress signaler, chakra system, målafbalancering og vi arbejder videre med kommunikation/telepati.
Forudsætning: Dyrekinesiologi 1
3 dage kl. 9 – 17.
Pris: 3600 kr.
16. – 18. november 2022

Dyrekinesiologi 3

Her arbejder vi bl.a. med meridiansystemet, Bach-shu punkter, Aurascanning, Fysisk/æterisk integration, Chakra afbalancering, Blodkemi, syre/base, ernæring, devapåkaldelse og telepati.
Forudsætning: Dyrekinesiologi 2
3 dage kl. 9 – 17.
Pris: 3600 kr.
20. – 22. september 2023